-->

Guyonan Sunda Toko Sembako


Guyonan Sunda Toko Sembako

Karek oge jam 6 isuk, pakarangan hiji toko sembako geus pinuh ku antrian, nepi ka leuwih ti 10 meter. Padahal eta toko mukana jam 8.
Katingali ti tukang aya lalaki kolot nyuruduk ka hareup, jiga anu hayang pang heulana asup ka eta toko.
Puguh we, manehna ditarik ka tukang ku saurang anu embungeun dipiheulaan.
Eta lalaki kolot teu kapok, suruduk deui bae ka hareup. Antukna, ditarik deui, malah ayeuna mah lewih kuat.
Anu ngalantri ahirna teu sabar, eta lalaki kolot digusur satakerna ku sarerea. Bruk, eta lalaki kolot namru.
Gorowok weh eta lalaki kolot nggorowok tarik pisan: Hoy, lamun ilaing kabeh ngagusur aing bae, eta toko iraha dibukana? Ilaing teh rek meuli sembako lain?
Nu ngantri: Hahhhhh???@#$&

0 Response to "Guyonan Sunda Toko Sembako"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->