-->

Guyonan Sunda Baso Campur


Guyonan Sunda Baso Campur

Dana : Mang, baso samangkok. Dicampur nya?!
Tk Baso: Mangga, Dén..!
Tukang baso sibuk nyieun baso. Song diasongkeun ka Dana. Atuh habek wéh Dana ngadahar baso segut pisan. Ngan waktu rék ngahuapkeun baso panungtung, Dana ujug2 molotot kana mangkok, terus ngagorowok.
Dana : Sing balég euy dagang baso téh. Tingali ku manéh aya laleur héjo jeung kode buntut. Aya kuntung roko deuih. Tuh naha ieu aya baud sagala?!
Tk Baso: Oh... tong bendu atuh, Dén. Pan Aden pesen Baso campur, sanes? Nya campur naon wéh sakapendakna.
Dana : Ya amplop...

0 Response to "Guyonan Sunda Baso Campur"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->