-->

Guyonan Sunda Bubur Hayam


Guyonan Sunda Bubur Hayam

Sanggeus lila nungguan, katingali tukang bubur hayam téh ngaliwat. Terus ku Ucup dipegat.
Ucup : Mang, bubur samangkok.
Tk Bubur: Mangga, Den.
Ucup : Mang, buburna tong dipasihan hayam nya?
Tk Bubur: Naha kitu, Den?
Ucup : Muhun, upami hayamna dipasihkeun ka bubur, abdi moal kabagian.
Tk Bubur: %$@&#?!

0 Response to "Guyonan Sunda Bubur Hayam"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->