-->

Guyonan Sunda Ka DokterGuyonan Sunda Ka Dokter

Dina bulan puasa, Ozel teu sehat, muriang, pokna teh. Atuh teu talangke, rada beurang jam 10an manehna indit ka dokter.
Dokter: Panyawatna rada abot. Ieu mah kedah disuntik.
Ozel : Aduh dok, abdi mah kajeun bedo we ari kedah disuntik mah. Batal atuh puasa abdi. Pasihan obat we. Wios bade satumpukan oge.
Dokter: Oh, muhun mangga ari kitu mah atuh. Tah ieu obatnana.
Ozel : Iraha bae ngaleueutna dok?
Dokter: Tah, nu ieu mah dileueut enjing-enjing, nu ieu mah dileueut siang tos duhur, nu ieu mah dileueut memeh buka puasa.
Ozel : Hatur nuhun dok.
Dokter: Ckckckckck.

0 Response to "Guyonan Sunda Ka Dokter"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->