-->

Guyonan Sunda Latihan Balap KudaGuyonan Sunda Latihan Balap Kuda

Juned latihan balap kuda dibaturan ku nu ngalatihna, Ki Ohan.
Teuing ku naon, dina poe eta kuda Juned teu daek lumpat. Padahal geus dicepretan, tapi anger we mugen.
Juned : Kudu kumaha atuh, Ki?
Ki Ohan: Dagoan sakeudeung.
Leos Ki Ohan indit ka imah. Teu kungsi lila datang deui bari mawa coet.
Juned : Naon eta teh, Ki?
Ki Ohan: Sambel. Geura pek, balur bujur kuda teh ku sambel, moal teu ngabiur lumpat.
Teu talangke, Juned nyokot eta sambel, tuluy ditaplokkeun kana bujur kuda. Enya bae, kuda teh ngabiur lumpat. Juned reuwas. Pamohalan eta kuda balik deui.
Ki Ohan: Atuda salah maneh mah. Kuduna kuda ditaekan heula, kakara ditaplok sambel.
Juned teu eleh geleng. Dina leungeunna aya keneh sesa sambel. Atuh plok we eta sambel ditaplokkeun kana bujur sorangan. Nyaan geuning, deregdeg we Juned lumpat tarik pisan kawas pelor, rek ngudag kuda.
Ki Ohan: Ckckckck.

0 Response to "Guyonan Sunda Latihan Balap Kuda"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->