-->

Guyonan Sunda Naek Ojeg


Guyonan Sunda Naek Ojeg

Tarjo : Sabaraha ngojég ti dieu ka imah kuring?
Tukang ojég: Ngan 6000, Mas.
Tarjo : Kuring ngan boga duit 3000, kumaha?
Tukang ojég: Nya teu nanaon lah, da ka sobat ieuh.
Ojég maju muru ka imah Tarjo. Barang rék nepi, geduk..., motor nabrak tembok. Tarjo kacida reuwasna.
Tarjo : Nu bener atuh ngojég téh..., maké ditabrakkeun sagala...
Tukang ojég: Punten Mas, harga 3000 mah teu make erém....
Tarjo: ????

0 Response to "Guyonan Sunda Naek Ojeg"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->