-->

Guyonan Sunda Perguruan Tinggi


Guyonan Sunda Perguruan Tinggi

Bu Guru: Saha nu hoyong lebet ka surga, Ngacung!
Murid2 : Abdi, Bu! (bari ngaracungkeun curuk).
Katingali aya hiji murid anu teu ngacung. Sihoreng geuning Eko.
Bu Guru: Ku naon Eko anjeun teu ngacung, teu hoyong lebet ka surga?
Eko : Abdi emut ka pun bapa, almarhum, Bu.
Bu Guru: Naon urusanna jeung alarhum, Ko?
Eko : Pun bapa wasiat, abdi teh saurna kedah lebet PERGURUAN TINGGI.
Bu Guru: ?????

0 Response to "Guyonan Sunda Perguruan Tinggi"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->