-->

Hukum Nun Sukun atau Tanwinتَنْوِيْنْ /   حُكُمْ نْ
(HUKUM NUN SUKUN SARENG  TANWIN)

    A.    Babagi Hukum Nun Sukun Sareng Tanwin
Sakumaha Parantos dipika terang Ku sadaya Santri, Rumpaka babagi Hukum Nun Sukun (Paeh) sareng Tanwin kabagi kana Opat Hukum, nyatana: (1) Idzhar, (2) Idzghom, (3) Iqlab, Sareng (4) Ikhfa.

Sakumaha kaunggel dina salasawios Qo’idah:
Ari Hukum Nun Paeh Sareng Tanwin # Aya Opat, Hukum Anu entos Yakin
Hiji Idzhar, Dua Idzghom, Tilu Iqlab, Opat Ikhfa # Tah Sakitu Kade sasab

Mangga urang sami-sami tetelaken ti kawit dugika akhirna;

1.      Idzhar
a.      Hartos Idzhar
Hartos Idzhar kabagi dua, aya mungguh Lughah (Bahasa) sareng aya mungguh Istilah. Hartos idzhar mungguh lughah (Bahasa) nyatana أَلْبَيَانْ   Hartosna Jelas, Pertela atanapi Perele, pami mungguh Istilah nyatana:
إِخْرَجُ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ مَّخْرَجِهِ فِيْ الْمُظْهَرِ.
Hartosna:
Ngaluarkeun sadayana Huruf tina Makhrojna bari dijelasken ngunikeunnana.

2. Idzghom
a. Hartos Idzhghom
Hartosna Idzgom ka bagi 2, aya sacara Lughah (Bahasa),  Aya oge secara Istilah Ilmu Tazwidz.
a)  Idzghom sacara Bahasa Asal tina pagucap ادخل الشيٸ في

0 Response to "Hukum Nun Sukun atau Tanwin"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

-->